Sodelovanje z registrom AJPES

Nacionalne agencije za registre poslovnih subjektov zbirajo, obdelujejo, strukturirajo ter objavljajo podatke in informacije o poslovnih subjektih v državi, med drugim tudi finančna poročila vseh podjetij. V Sloveniji je za to zadolžena Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES.

V podjetju Companywall d.o.o. smo prepričani, da so podatki, prevzeti iz uradnih virov, temelj kvalitetne finančne analize, izračunov in zanesljive metodologije. Zato Companywall d.o.o. sodeluje z osrednjimi nacionalnimi registri v posamezni državi in tako svojim uporabnikom v vsaki državi zagotavlja zanesljive informacije o poslovanju posameznega poslovnega subjekta.

Prepričani smo, da so podatki iz državnega registra najbolj zanesljivi in točni. Pomembno je vedeti, da vsako leta 1/5 podjetij tekom leta popravi svoje računovodske izkaze, zato je edini način za ažurnost in točnost objavljenih informacij prenos iz uradnega vira.

Osnova za prevzemanje podatkov iz državnega registra AJPES je izdana odločba, za katero zaprosi podjetje, ki želi pridobiti podatke. Odločba se izda glede na namen uporabe podatkov.

V podjetju Companywall d.o.o. smo prepričani, da so podatki, prevzeti iz uradnih virov, temelj kvalitetne finančne analize, izračunov in zanesljive metodologije.

Pogodba o sodelovanju

Z agencijo AJPES v Sloveniji sodelujemo od leta 2016, tj. od začetka lansiranja finančnega informatorja Companywall Business.

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu AJPES) je javna agencija, ki mora naloge, opredeljene v zakonskih predpisih, opravljati zakonito, strokovno, pregledno in družbeno odgovorno. Ena od teh nalog je tudi posredovanje podatkovnih zbirk letnih poročil, ki jih AJPES posreduje na podlagi določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, Sklepa o ustanovitvi AJPES, Tarife nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil poslovnih subjektov in odločbe o možnosti zaračunavanja cene za ponovno uporabo informacij javnega značaja Ministrstva za javno upravo.

Tako je pri ravnanju in uporabi podatkov potrebna dodatna skrbnost, saj ima AJPES kot izdelovalec podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov na teh zbirkah izključne avtorski sorodne pravice, ki so določene v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah, in mora v primeru pojava kršitev nemudoma ukrepati z uvedbo ustreznih civilnopravnih in upravnih postopkov ter onemogočiti nadaljnjo nedovoljeno uporabo podatkov.

Plačilo pogodbenih obveznosti

Leto Cena Odločba
2024 114.648,28 EUR 9630-182/2024-2
2023 114.648,28 EUR 9630-182/2023-3
2022 114.648,28 EUR 9630-223/2022-3
2021 114.648,28 EUR 9630-191/2021-5
2020 141.913,77 EUR 9630-212/2020-2
2019 126.465,73 EUR 9630-215/2019-3
2018 126.465,73 EUR 9630-222/2018-2
2017 121.234,98 EUR 9630-240/2017-3
2016 109.277,93 EUR 9630-348/2016-2
Bonitetna ocena CompanyWall

Bonitetna ocena

Nabor standardiziranih podatkov, ki vključuje celotno poslovanje subjekta

Finančni informator bonitetne hiše CompanyWall

Finančni informator

Vpogled v popolne finančne podatke podjetja, na podlagi katerih ločite zanesljive od nezanesljivih partnerjev

Bonitetno poročilo CompanyWall

Bonitetno poročilo

Enostaven in natančen vpogled v najpomembnejše podatke o poslovanju podjetja

Certifikat bonitetne odličnosti CompanyWall business

Certifikat bonitetne odličnosti

Potrdilo bonitetne hiše CompanyWall o uspešnoti podjetja in njegovem varnem poslovanju