SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA COMPANYWALL BUSINESS


Lastnik portala ter imena CompanyWall Business (v nadaljevanju: portal) je podjetje CompanyWall d.o.o., Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: lastnik)

Splošni pogoji uporabe spletnega portala CompanyWall Business (v nadaljevanju: SPU) urejajo razmerja med podjetjem CompanyWall d.o.o. in uporabnikom portala.


Osnovni pojmi

»Cenik storitev« določa cene storitev lastnika, ki jih zaračunava za uporabo storitev na portalu.

»Demonstracijska uporaba« je uporaba, ki se začasno dodeli uporabniku v namen preizkušanja portala. Demonstracijska uporaba je začasni z lastnikom dogovorjeni brezplačni polni dostop do portala.

»Polni dostop do portala« je dostop po uporabnikovi registraciji in naročilu storitve.

»Omejen dostop do portala« je dostop, ki je omogočen tudi neregistriranim uporabnikom ter vsebuje »osnovne informacije«.

»Osnovne informacije« so informacije, ki so dostopne vsem uporabnikom, registriranim in neregistriranim (gre za osnovne informacije o podjetjih).

»Opravljena storitev« je storitev omogočanja polnega dostopa do portala z uporabniškim imenom in geslom.

»Uporabnik« je fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve portala in se s samo uporabo portala strinja s SPU.


Dostop do portala 

Lastnik skrbi za vzdrževanje portala tako, da je ob normalnih pogojih portal dostopen vsem uporabnikom, in sicer 24 ur na dan in vse dni v letu. Lastnik si pridržuje pravico, da v primeru nujnih vzdrževalnih del (npr. menjava opreme ipd.) pride do kratkotrajnega onemogočanja dostopa do portala. Lastnik si bo prizadeval, da bo morebitni zastoj odpravil v najkrajšem možnem času.

V primeru težav pri uporabi portala so uporabniki s polnim dostopom do portala dolžni zaznane težave sporočiti lastniku, da lahko lastnik navedene težave nemudoma odpravi.  

Omejen dostop do portala je dostopen vsem uporabnikom brezplačno.

Omejen dostop do portala, ki je brezplačen, je mogoč kadarkoli in kjerkoli ter iz več naprav hkrati. 

Polni dostop do portala z vsemi funkcijami in informacijami portala pa se, če ni drugače dogovorjeno, lahko uporablja samo iz enega uporabniškega računa hkrati. 


Izvori podatkov

Letna finančna poročila:
AJPES:
Gospodarske družbe
Zadruge
Saostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe zasebnega prava
Drušva

LASTNI IZVORI
Pravne osebe javnega prava


Varstvo osebnih podatkov 

Lastnik pri svojem poslovanju z uporabniki obdeluje osebne podatke, ki mu jih v okviru tega poslovanja posredujejo uporabniki in za tako obdelavo uporabnik poda osebno privolitev. 

Lastnik osebne podatke uporabnika obdeluje v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov. 

Lastnik osebne podatke uporabnika uporablja, shranjuje in obdeluje za namene kontaktiranja uporabnika glede ponudbe storitev, ki jih nudi portal, za potrebe izvajanja anket v zvezi s storitvami portala in za potrebe telemarketinga.


Način registracije na portal

V primeru, da uporabnik želi polni dostop do portala, se na portal registrira ter počaka, da je kontaktiran s strani klicnega centra lastnika , s katerim se dogovori za polni dostop.

V primeru dogovorjene demonstracijske uporabe, uporabnik dobi omejen dostop za čas, ki je določen v razgovoru z lastnikom.

V primeru naročila polnega dostopa se z aktiviranjem polnega dostopa storitev s strani lastnika obravnava kot »opravljena storitev«, na podlagi katere lastnik uporabniku izda račun v dogovorjeni vrednosti in v skladu s cenikom lastnika.


Politika poštene uporabe storitev finančnega informatorja CompanyWall business

Če imate pristop do finančnega informatorja CompanyWall business, za vas velja naša politika poštene uporabe.

  1. Zakaj imamo to politiko?

Politika poštene uporabe je ustvarjena z namenom, da v vsakem trenutku in za vse uporabnike zagotovimo hitrost in zanesljivost uporabe CompanyWall business.

Nekateri uporabniki uporabljajo platformo CompanyWall business za množično prevzemanje podatkov, kar upočasni delovanje sistema in drugim uporabnikom oteži oglede oziroma uporabo programa.

Čeprav je to odvisno  od številnih okoliščin, če neprekinjeno oziroma dolgoročno izvažate podatke, ali v enem mesecu ustvarite 1000 ali več ogledov podjetij, štejemo, da ste dosegli nadpovprečno število ogledov strani.

  1. Kaj se zgodi, če je mesečno število ogledov uporabnika zelo visoko?

Če le občasno izvedete zelo veliko iskanj, je malo verjetno, da se v delovanju Companywall Business zaradi tega pojavijo težave, razen če takšna uporaba postane redna. V tem primeru, vas bomo kontaktirali, da vam pomagamo najti način za zmanjšanje števila ogledov na strani Companywall business ali vam dodelili poseben uporabniški račun, ki ga je potrebno doplačati.

Če boste po tem še naprej ustvarjali zelo veliko iskanj, vas bomo ponovno  kontaktirali. Če kljub prizadevanjem, da vam pomagamo, še naprej ne boste zmanjšali uporabe platforme, si pridržujemo pravico, da vam zmanjšamo, ali omejimo iskanja, ali v skrajnem primeru začasno ustavimo uporabo storitev ali celo onemogočimo vaš račun.

Seveda je v skupnem interesu, da do takšnih omejitev ne pride, in potrudili se bomo, da takšnih ukrepov ne bomo uporabili.


Ostali pogoji uporabe

Informacije, tako brezplačne kot plačljive, ki jih uporabnik pridobi na portalu, mora uporabnik uporabljati izključno za osebne namene. Vsakršno nadaljnjo obdelovanje ali masovno zbiranje podatkov ni dovoljeno. Prevzemanje podatkov iz portala ter njihova nadaljnja uporaba je prepovedana. V primeru kršenja teh določil lahko lastnik uporabniku prepreči dostop do portala preko IP številke tako, da mu odvzame uporabniško ime in geslo. 

Prav tako ni dovoljeno zbirati, ali prevzemati podatkov kateri so pridobljene z strani AJPES-a (objava letnih poročil). 

Podatki so namenjeni izključno končni uporabi, ter ni dovoljeno posredovanje podatkov tretjim osebam.

Podatki objavljeni na portalu www.companywall.si, se lahko objavljeni izključno na istem.

 


Točnost podatkov 

Podatki, ki so dostopni na portalu, so rezultat izračunov na podlagi javno dostopnih podatkov, zato lastnik ne prevzema odgovornosti za točnost, aktualnost ali kakovost podatkov, ki so dostopni na portalu. Podatki so informativne narave, ki se lahko uporabljajo izključno za osebne namene in nekomercialno uporabo. Vsi podatki v bonitetni oceni so zajeti iz javno dostopnih evidenc, primarnih in sekundarnih podatkovnih baz. Lastnik za morebitno nastalo škodo, posredno ali neposredno, ki je uporabniku nastala z uporabo podatkov na portalu, ne odgovarja. 

vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil


Uporaba gesla in etična uporaba portala

Geslo, ki je dodeljeno uporabniku, je zaupne narave in ni namenjeno za razkrivanje drugim uporabnikom. Geslo lahko uporablja samo pooblaščena oseba uporabnika, razen če se uporabnik in lastnik nista dogovorila drugače. 

V primeru zlorabe si lastnik pridržuje pravico takojšnjega odvzema gesla ter uporabniškega imena. 

Vsi uporabniki se z registracijo na portal zavežejo k etični uporabi le-tega ter ne z namenom, da bi portalu namerno škodovali. 


Kompatibilnost aplikacije Companywall Business

Portal zaradi naprednih spletnih tehnologij najbolje deluje v brskalnikih Chrome, Edge ter Mozilla. Priporočeno je, da je vaš brskalnik nadgrajen na zadnjo različico za nemoteno delovanje in prikaz podatkov.

Odsvetujemo uporabo Internet Explorer-ja, saj le-ta ni posodobljen že od leta 2015 ter ne podpira tehnologij, ki jih potrebuje portal za normalno delovanje.


Tehnična pomoč

Lastnik zagotavlja tehnično pomoč v primeru težav pri registraciji, delovanju ali drugih nastalih težav, in sicer na številki 01 320 92 92 ali email info@companywall.si

Tehnična pomoč je dostopna vsak delovni dan od 8.00 do 16.00 ure. 


Naročilo polnega dostopa do portala

Naročilo polnega dostopa do portala je mogoče s kontaktiranjem lastnika na številke 01 320 92 92, na email naslov info@companywall.si ali s samostojno registracijo na portal, ko lastnik sam kontaktira uporabnika. 

Možna opcija naročila je tudi v primeru, ko lastnik sam kontaktira morebitnega bodočega uporabnika brez predhodne registarcije na portal na podlagi javno dostopnih kontaktnih podatkov. 

Obračunsko obdobje polnega dostopa traja 12 mesecev (eno leto). Podaljšanje obračunskega obdobja po poteku časa, za katerega je sklenjeno, se ne podaljša avtomatično, razen če se uporabnik in lastnik ne dogovorita drugače. 

V primeru neplačila lahko lastnik uporabniku odvzame pravico dostopa do portala. Lastnik lahko uporabniku poleg zneska računa obračuna tudi ustrezne zamudne obresti ter stroške izterjave.

V primeru podaljšanja dostopa iz prejetega elektronskega sporočila, se uporabnik, s klikom na "strinjam se s pogoji poslovanja", strinja z nakupom storitve za izbrano obdobje trajanja le-te. Po potrditvi bo na vaš naslov samodejno poslan račun za opravljeno storitev.


Načini plačila

Nakup preko spleta je na spletnem mestu CompanyWall business možno opraviti:

1) S kreditno ali debetno kartico (Mastercard, Maestro, Visa, JCB) – znesek bo trgan z vašega transakcijskega računa.

2) Preko PayPal-a – Plačilo lahko izvršite preko sistema PayPal, če ste vanj prijavljeni kot uporabnik. 

Vsi podatki kreditnih kartic in PayPal računov so tajni in niso presledeni podjetju CompanyWall d.o.o., ki do teh podatkov nima dostopa.

CompanyWall d.o.o. po prejemu plačila kupcu pošlje račun in posreduje vse potrebne informacije za uporabo naročene storitve. 


Cene

Cene so v ceniku prikazane brez DDV. DDV je vključen v ceno oz. se obračuna kasneje pri plačilu s kreditno kartico ali pri plačilu preko PayPal računa.


Varnost nakupa

Za zaščito podatkov in varne transakcije uporabljamo najsodobnejša tehnološka sredstva – protokol SSL s 128-bitnim šifriranjem podatkov in algoritmom MD5, ki ga zagotavlja pooblaščeno podjetje WorldPay.


Reševanje sporov

Uporabnik in lastnik bosta spore, ki bi morebiti nastali iz naslova storitev, ki jih nudi portal, reševali na miren način. V primeru, da se ne bosta mogla sporazumeti, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 


Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji so v veljavi od datuma 31. 12. 2017 ter veljajo do njihovega preklica, ki bodo objavljeni na portalu ter po elektronski pošti vsem registriranim uporabnikom.
 
CompanyWall Bussines ©2016