Kaj je bonitetna ocena?

Bonitetna ocena omogoča hitrejše in enostavnejše poslovne odločitve pri izbiri poslovnega partnerja, analizo konkurence in oceno tveganja. Predstavlja podporo v procesu finančne analize vsakega poslovnega subjekta.

Bonitetna ocena je skupek objektiviziranih in standardiziranih podatkov, ki zajema celotno poslovanje poslovnega subjekta. Določa se na podlagi posebne metodologije, ki vključuje finančno in ekonomsko analizo poslovanja v preteklem letu.

V bonitetni hiši Companywall business je bonitetna ocena kombinacija statične in dinamične ocene.

Statična ocena se določi na podlagi kazalnikov uspešnosti in kazalnikov likvidnosti iz letnega poročila.

Dinamična ocena je spremenljiva vrednost, na katero vplivajo variabilni faktorji, kot so:

  • Časovno obdobje, ki ga je subjekt preživel v blokadi
  • Število in rezultat sodnih postopkov, v katerih je subjekt udeležen
  • Davčni in drugi dolgovi
  • Likvidnost
  • Delež prihodkov v javnem in zasebnem sektorju

Bonitetna ocena omogoča hitrejše, enostavnejše in učinkovitejše poslovne odločitve v postopku izbire poslovnega partnerja, analize konkurence in ocene tveganja, poleg tega pa predstavlja podporo pri procesu kvalitativne analize specifik posameznega podjetja.

Bonitetna ocena je nujen ekonomski instrument, ki se v sodobnem poslovnem svetu uporablja kot pokazatelj verodostojnega bonitetnega položaja podjetja.

Certifikat bonitetne odličnosti

Bonitetna hiša CompanyWall business potencialne partnerje in konkurenčna podjetja razvršča v različne bonitetne razrede na podlagi njihove bonitetne ocene in tako vnaša red in visoko raven varnosti na slovenskemu trgu.

CompanyWall svojim strankam ponuja pripravljeno klasifikacijo, ki natančno loči zaupanja vredne od nezanesljivih partnerjev. Razvrstitev podjetij temelji na lastnostih, ki so povprečnemu opazovalcu nevidne.

Certifikat bonitetne odličnosti predstavlja jamstvo za zanesljivost, da poslovni subjekti z bonitetno oceno uspešno poslujejo in uživajo zaupanje poslovnega sveta. Dodeljujejo se samo poslovnim subjektom, ki imajo najvišje bonitetne ocene AAA, AA+ in A+

Certifikat bonitetne odličnosti pozitivno vpliva na položaj posameznega poslovnega subjekta na trgu, saj je realen odraz in pisna potrditev uspešnega poslovanja podjetja.

Dinamika sodobnega trga strankam nalaga hitro sprejemanje odločitev "čez noč".

CompanyWall certifikat bonitetne odličnosti

Bonitetni razredi


Bonitetna ocena AAA
Izjemno visoka sposobnost izpolnjevanja finančnih obveznosti, minimalno kreditno tveganje

Bonitetna ocena AAAposlovni subjekt uvršča v najvišji bonitetni razred, ki ga določa majhno število podjetij, ki so na svojih področjih poslovanja najboljša.

Bonitetna ocena AAA je potrdilo, da poslovni subjekt posluje brez težav in zapletov v daljšem časovnem obdobju..

Ocena AAA je dokaz odličnega poslovanja in samodejno pomeni, da podjetje nikoli ni bilo blokirano, tj. redno izpolnjuje vse svoje obveznosti.

Podjetja, ki prejmejo AAA bonitetno ocenu, se odlikujejo po svoji brezhibni plačilni sposobnosti in poslovni učinkovitosti. Ta ocena je nedvoumna potrditev stabilnosti in kakovosti poslovanja podjetja.

Podjetje z najvišjo bonitetno oceno AAA je zanesljiv in idealen poslovni partner.

Bonitetna ocena AA+
Zelo visoka kreditna sposobnost, zelo nizko kreditno tveganje

Bonitetna ocena AA+ stoji ob boku najvišji oceni. To pomeni, da je podjetje zanesljivo in stabilno.

Nekoliko nižja uvrstitev je posledica krajšega obdobja poslovanja in pomeni, da je podjetje še vedno razmeroma novo na trgu, kar ne zmanjšuje učinkovitosti poslovanja.

Sodelovanje s podjetjem z oceno AA + ne predstavlja tveganja, saj izpolnjuje vse visoke standarde uspešnega poslovanja.

Bonitetna ocena A
Visoka sposobnost izpolnjevanja finančnih obveznosti, nizko kreditno tveganje

Podjetje, ki si prisluži bonitetno oceno A+v prihodnosti ne kaže znakov tveganega poslovanja.

Druga podjetja lahko s takšnim podjetjem sodelujejo kakovostno in uspešno, uspešno poslovanje pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnje.

Nekoliko nižja ocena je dodeljena zaradi poslovanja v preteklosti ali ko gre za mlado podjetje, vendar je še vedno zanesljiv poslovni partner.

Bonitetna ocena BBB
Sposobnost izpolnjevanja finančnih obveznosti, prisotno tveganje za spremembo poslovne klime in gospodarskih razmer ter znatno kreditno tveganje.

Podjetje posluje zadovoljivo, vendar ima včasih težave z likvidnostjo.

Pri izbiri podjetja z bonitetno oceno BBB kot poslovnega partnerja ali stranke je treba povečati previdnost.

Takšna podjetja imajo kljub finančni nestabilnosti in ranljivosti možnost napredovanja in okrevanja. Ta bonitetna ocena je značilna za podjetja v postopku prestrukturiranja.

Bonitetna ocena CCC
Slaba sposobnost izpolnjevanja finančnih obveznosti, zelo veliko kreditno tveganje.

Podjetje posluje tvegano in v prihodnosti ne bo preživelo.

Verjetnost blokade, stečaja ali likvidacije je skoraj gotovo v naslednjih dveh letih.

Bonitetna ocena -
Brez bonitetne ocene

Bonitetne ocene ni mogoče določiti ker ni dovolj podatkov o poslovnem subjektu..

To pomeni, da je poslovni subjekt nov na trgu, tj. ustanovljen je bil v tekočem letu in še ni predložil letnega finančnega poročila.

Metodologija bonitetnega ocenjevanja

Ta kategorija pojasnjuje postopek izračuna bonitetne ocene za posamezno stranko.

Metodologijo, na podlagi katere se sprejme odločitev o bonitetnem razredu, določi bonitetna komisija, sestavljena iz strokovnjakov z vseh relevantnih ekonomskih področij. Vsaka analitična kategorija v okviru metodologije je obravnavana na podlagi predložitve dokumentacije, ki jo pripravijo finančni strokovnjaki, da bi končno bonitetno oceno dosegli z glasovanjem.

Čeprav so zbrani finančni podatki v veliki meri odvisni od stopnje, na kateri stranka sodeluje z bonitetno hišo, metodologija vključuje širok postopek, s čimer je zagotovljena celovita analiza.

Spodaj si lahko ogledate podrobnejši pregled metodologije, na podlagi katere se izračuna bonitetna ocena.

Metodologija bonitetnega ocenjevanja

CompanyWall business konkurenčnost - najbolj natančna bonitetna ocena

Sodobni trg nalaga potrebo po zanesljivih informacijah o poslovanju gospodarskih subjektov, kar je povzročilo nastanek številnih bonitetnih agencij. Čeprav večina od njih uporablja splošno uveljavljena pravila za razvrščanje strank v bonitetne razrede, so mnoge med njimi razglasili za nezanesljive, certificiranje njihovih strank je dvomljivo in njihova bonitetna poročila netočna.

Zaradi teh okoliščin so podjetja postala previdna pri odločanju, kateremu »ocenjevalcu« bodo zaupala. Čeprav se za izračun bonitetne ocene uporablja metodologija, ki temelji na najbolj natančnih finančnih in drugih gospodarskih dejavnikih, bonitetna ocena v veliki meri predstavlja mnenje.

Kljub temu, da izračun pripravijo strokovnjaki in finančni analitiki, gre za mnenje, zato ocena ne more biti v celoti objektivna. Zaradi subjektivnega pristopa in odsotnosti standardiziranih podatkov za stroge statistične analize, ostaja bonitetna ocena poslovnih subjektov do določene mere odprta za interpretacijo.

Globalne in lokalne politične dejavnike in finančne razmere je težko napovedati, zaradi česar je določanje bonitetne ocene špekulativno.

Da bi zmanjšala negotovost in povečala objektivnost in zanesljivost bonitetne ocene, je Bonitetna hiša CompanyWall zasnovala svojo metodologijo, ki temelji na edinstveni kombinaciji objektivne numerične analize in subjektivnih mnenj strokovnjakov. Ta način dela se je izkazal za najučinkovitejšega in je bil vzpostavljen na podlagi dela največjih svetovnih bonitetnih agencij na svetu.

Neodvisna bonitetna hiša CompanyWall ima pomembno vlogo pri vzpostavljanju stabilne in objektivne arhitekture finančnih podatkov v Sloveniji. Priljubljenost bonitetnih ocen izhaja iz preprostosti, kjer številni podatki predstavljajo en sam simbol. Certifikati in bonitetna poročila prispevajo k razvoju finančnega trga in so pomembna za lažjo orientacijo in določitev natančnejšega finančnega stanja v državi. Investitorjem so tudi v veliko pomoč, da imajo natančnejši pogled na stabilne in negotove tuje gospodarske strukture v državi.

Podjetja in institucije se zanašajo na podatke, bonitetne ocene in certificiranje, ki jih zanje zagotavlja CompanyWall business, pomen naše bonitetne hiše pa je še povečan s pojavom kreditnih derivatov in finančnih produktov, ki so odvisni od finančnih zmožnosti partnerjev in verjetnosti neplačila.

Ob zavedanju teh dejstev so podjetja, ki poslujejo z večjimi kreditnimi tveganji sama začela zahtevati finančno analizo poslovanja, da bi povečala legitimnost in razširila možnosti za naložbe.

Bonitetna ocena CompanyWall

Bonitetna ocena

Nabor standardiziranih podatkov, ki vključuje celotno poslovanje subjekta

Finančni informator bonitetne hiše CompanyWall

Finančni informator

Vpogled v popolne finančne podatke podjetja, na podlagi katerih ločite zanesljive od nezanesljivih partnerjev

Bonitetno poročilo CompanyWall

Bonitetno poročilo

Enostaven in natančen vpogled v najpomembnejše podatke o poslovanju podjetja

Certifikat bonitetne odličnosti CompanyWall business

Certifikat bonitetne odličnosti

Potrdilo bonitetne hiše CompanyWall o uspešnoti podjetja in njegovem varnem poslovanju