Dražbe


Identifikacijska številka dražbe
Parcele 2176/1, 3140/5, 3137/6 k.o. 2626 KOPER - IZOLA
Izklicna cena
15.658,60
Datum
11.7.2020.
Predmet dražbe
def78524-e3ad-46c3-8556-98e870636c17
Mesto
b5703253-26aa-4f6a-a26b-d850c479c2ba
Dražbe
Dražbe
Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom
Identifikacijska številka dražbe
Ocenitev vrednosti nepremičnine 5746/1 k.o. 2628 KOPER - MALIJA
Izklicna cena
325.101,95
Datum
11.7.2020.
Predmet dražbe
d66471e0-8f7b-41c5-9eb4-53efddaae9b5
Mesto
4dd16786-b9b6-4a89-bef1-9e1c05b60afb
Dražbe
Dražbe
Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom
Identifikacijska številka dražbe
Nepremičnini 351/30 in 351/121 k.o.1871 TRBOVLJE do 1/2
Izklicna cena
119.983,51
Datum
11.7.2020.
Predmet dražbe
33e69628-ec46-49ed-9399-7d179ae0986c
Mesto
8c8a9bde-f614-4c85-832e-407c2e5ce231
Dražbe
Dražbe
Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom
Identifikacijska številka dražbe
Prodaja parcel 330/1 in 1279 k.o. 139 LENDAVA - ŽIŽKI ter 319 k.o.140 LENDAVA - ČRENŠOVCI
Izklicna cena
25.321,87
Datum
11.7.2020.
Predmet dražbe
a08236f4-9ff5-4b3a-bd0a-3fc7fb43c97b
Mesto
84156b55-9589-4010-965e-b5fe76e224d0
Dražbe
Dražbe
Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom
Identifikacijska številka dražbe
Parc.št. 468/5, 435/3 ter 468/3 k.o 437 PTUJ - PODLOŽE
Izklicna cena
298.639,68
Datum
11.7.2020.
Predmet dražbe
0b55d460-b483-4183-a6db-c95d67d94266
Mesto
7da8c762-d37f-4ae0-b8b8-7a4d5f70501c
Dražbe
Dražbe
Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom
Identifikacijska številka dražbe
Parc.št. 435/2 k.o 437 PTUJ - PODLOŽE
Izklicna cena
591.556,16
Datum
11.7.2020.
Predmet dražbe
5f5b0378-f476-4cd0-abd7-67d70639c1b3
Mesto
27a3b534-99d0-465d-81d4-bdc5dcbe7c06
Dražbe
Dražbe
Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom