Ustanovljeno

DRAŽBE


Prodaja parc. št. 109/4, 109/5, 109/7, 109/8, 109/9, vse k.o. 256 Radoslavci

dražba je potekla

Prodaja parc. št. 109/4, 109/5, 109/7, 109/8, 109/9, vse k.o. 256 Radoslavci

Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom