Ustanovljeno

DRAŽBE


Dražba parc. št. 41/1, 41/2, št. 41/5, do 1/1 ter parc. št. 41/4 do1/2 , vse k.o. 271 Presika

dražba je potekla

Dražba parc. št. 41/1, 41/2, št. 41/5, do 1/1 ter parc. št. 41/4 do1/2 , vse k.o. 271 Presika

Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom