Dražbe


Identifikacijska številka dražbe
Parc.št. 468/3, 468/1, 1522/1 in 1522/2 k.o. 232 LJUTOMER - STARA NOVA VAS
Izklicna cena
52.671,83
Datum
26.2.2020.
Predmet dražbe
16f355b2-f2da-40ad-8146-3023ec634128
Mesto
f046fafc-6a80-4af8-8868-f69728ca70c3
Dražbe
Dražbe
Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom
Identifikacijska številka dražbe
Parcela 811/1 k.o. 1493 NOVO MESTO - VELIKI PODLJUBEN
Izklicna cena
335.880,67
Datum
26.2.2020.
Predmet dražbe
852e631f-ed91-452c-bbd6-f0014fd2fe78
Mesto
e0cd6117-8f22-4303-bbd7-66841c027115
Dražbe
Dražbe
Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom
Identifikacijska številka dražbe
Ocenitev vrednosti nepremičnin 547/8 in 579 k.o. 964 VELENJE - VELENJE do 1/4
Izklicna cena
9.511,21
Datum
26.2.2020.
Predmet dražbe
84f2c5c0-2f8a-47b2-8acc-fabc66976a13
Mesto
cdd90219-a9f9-4e68-920c-a66e5146b971
Dražbe
Dražbe
Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom
Identifikacijska številka dražbe
LCD TV, sesalec, prenosni zvočnik, gsm aparat; Petrovče
Izklicna cena
80.887,04
Datum
26.2.2020.
Predmet dražbe
535e5997-8970-4475-82fe-9eccb95f0c08
Mesto
3674c8ac-b252-479f-a1f2-a78660a7bc2b
Dražbe
Dražbe
Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom
Identifikacijska številka dražbe
Parcela 921/35 k.o. 1741 LJUBLJANA - VODICE
Izklicna cena
296.206,22
Datum
26.2.2020.
Predmet dražbe
536da0d1-3851-4ed6-80ef-6200486e0614
Mesto
b91ef75d-7d88-42e9-89b4-fdc80ef73a95
Dražbe
Dražbe
Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom
Identifikacijska številka dražbe
Parcela 1042/1 k.o. 1734 LJUBLJANA - JEŽICA do 1/6
Izklicna cena
40.815,90
Datum
26.2.2020.
Predmet dražbe
fbd5255f-ebe4-4292-8a18-cbbde1b4efec
Mesto
06a48575-5877-40ad-b85c-7f58b2e93655
Dražbe
Dražbe
Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom