Ustanovljeno

DRAŽBE


Prodaja stavba 759 del stavbe 76, k.o. 1732 Štepanja vas

dražba je potekla

Prodaja stavba 759 del stavbe 76, k.o. 1732 Štepanja vas

Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom