Ustanovljeno

DRAŽBE


Prodaja parc. št. 39 k.o. Dogoše ter parc. št. 1289/1, 1290 in  1291, vse k.o.  656 Brezje

dražba je potekla

Prodaja parc. št. 39 k.o. Dogoše ter parc. št. 1289/1, 1290 in 1291, vse k.o. 656 Brezje

Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom