Ustanovljeno

DRAŽBE


Prodaja parc. št. 367/3, 67, 367/2, 370/2, vse k.o. 263 Mekotnjak

dražba je potekla

Prodaja parc. št. 367/3, 67, 367/2, 370/2, vse k.o. 263 Mekotnjak

Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom