Ustanovljeno

DRAŽBE


Prodaja parc. št. *13, 200, 229, 230, 127 in 88, 78 ter 79, vse k.o. 394 Gerečja vas

dražba je potekla

Prodaja parc. št. *13, 200, 229, 230, 127 in 88, 78 ter 79, vse k.o. 394 Gerečja vas

Podatki so dostopni samo registriranim uporabnikom